Login

Hydrotheek

Record nummer 2251172
Titel Watersysteemanalyse De Agger
Auteur(s) Waajen, G. ; Heemskerk, J. van ; Oosthoek, J. ; Lambregts, C. ; Lambregts-Van de Clundert, F. ; Rijsdijk, N. ; Göbel, M.
Uitgever Breda : Waterschap Brabantse Delta
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 141 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De watersysteemanalyse voor De Agger bestaat uit een diagnose van de oorzaken die ten grondslag liggen aan het niet voldoen aan de KRW-doelen. Op basis van de diagnose worden vanuit technisch oogpunt kansrijke oplossingsrichtingen geformuleerd. Meer in het bijzonder richt de analyse zich op beantwoording van de volgende vragen: 1. Wat is de ecologische en chemische toestand van het waterlichaam De Agger en welke ontwikkelingen van de toestand zijn er? 2. Welke onderliggende factoren bepalen de toestand en ontwikkelingen? 3. Welke oplossingsrichtingen en maatregelen zijn kansrijk om de ecologische en chemische kwaliteit van het waterlichaam te verbeteren? 4. In welke mate kunnen de kansrijke oplossingsrichtingen en maatregelen het KRW-doel 'goede chemische en ecologische toestand' realiseren, rekening houdend met autonome ontwikkeling?
Betrokken instanties Waterschap Brabantse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.