Login

Hydrotheek

Record nummer 2251173
Titel Watersysteemanalyse Aa of Weerijs
Auteur(s) Beers, M. ; Coenen, D. ; Keizer, H. ; Moll, K.
Uitgever Breda : Waterschap Brabantse Delta
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 132 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De watersysteemanalyse maakt voor het waterlichaam Aa of Weerijs inzichtelijk hoe de beek er bij ligt, waarom de beek er zo bij ligt en wat de bandbreedte aan mogelijke ontwikkelrichtingen is. De analyse richt zich op 'weten' en vormt de opmaat voor het gebiedsproces waarin 'willen' en 'kunnen' centraal staan. De analyse levert de technisch-inhoudelijke basis voor het afstemmen van de gewenste en maatschappelijk haalbare ontwikkelrichting in het gebiedsproces. Na afronding van de watersysteemanalyses voor alle KRWwaterlichamen en de gebiedsprocessen zal het waterschap een definitief advies opstellen voor de provincie Noord-Brabant voor (technische) doelaanpassingen, wijzigingen in begrenzingen en typeveranderingen van de waterlichamen. Ter voorbereiding op het gebiedsproces zijn in de analyse de volgende ontwikkelrichtingen uitgewerkt: 1. Maximaal; welke maatregelen zijn nodig om het KRW-doel volledig te halen? 2. Huidig; welke doelen zijn met de voorgenomen maatregelen (waterbeheerplan 2016-2021) haalbaar? 3. Tandje erbij; welke aanvullende maatregelen (tot eind 2027) leiden tot een hoger doelbereik?1 Naast bovenstaande ontwikkelrichtingen is als alternatief gekeken naar de potenties van de toekenning van een ander KRW-doeltype aan het waterlichaam Aa of Weerijs.
Betrokken instanties Waterschap Brabantse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.