Login

Hydrotheek

Record nummer 2251219
Titel Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren : Advies beoordelingskader doelbereik
Uitgever Utrecht : Commissie voor de milieueffectrapportage
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 22 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De waterkwaliteit en de natuurkwaliteit van de grote wateren (zie figuur 1) is de laatste jaren verbeterd, maar gaat niet altijd voldoende vooruit om de doelen te halen. Met het oog op doelstellingen uit de Waterwet (KRW) en de Wet natuurbescherming (Natura 2000) willen de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van deze grote wateren bewerkstelligen. Daarvoor ontwikkelen zij een Programmatische aanpak met 33 reeds geïdentificeerde projecten in de vijf grote wateren. Het gaat om ingrepen, waarvan een aantoonbaar positief ecologisch effect op het watersysteem verwacht wordt. Een aantal projecten hierbinnen (Grevelingen, Wieringerhoek en Oostvaardersoevers in het IJsselmeergebied en buitendijkse slibsedimentatie in Eems-Dollard) is al verder uitgewerkt.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.