Login

Hydrotheek

Record nummer 2251238
Titel Passende Beoordeling beregeningsbeleid Noord-Brabant : Toetsing in het kader van 19d t/m 19j van de Natuurbeschermingswet 1998
Auteur(s) Jonkvorst, R.J. ; Verbeek, R.G. ; Smit, G.F.J.
Uitgever Culemborg : Bureau Waardenburg
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 57 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Omdat zowel de verfijning van de contouren als de beleidsvariant voortbouwen op de contouren die eerder voor het beregeningsbeleid zijn bepaald, wordt in hoofdstuk 2 het beregeningsbeleid beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voorafgaande studies: de mogelijke effecten van grondwateronttrekking en wat dit betekent voor de uitgangspunten voor hydrologische effectberekeningen. Bovendien is beschreven op welke wijze de beschermingszones rond Natura 2000-gebieden zijn bepaald. Hoofdstuk 4 geeft de ruimtelijke afbakening van Natura 2000-gebieden, habitattypen en soorten die van belang zijn voor de beoordeling van effecten. In Hoofdstuk 5 wordt de wijze van verfijning van de contouren toegelicht. Daarna zijn de effecten van deze verfijning op de instandhoudingsdoelen beoordeeld. In Hoofdstuk 6 wordt de beleidsvariant voor Midden Brabant nader toegelicht waarna wordt ingegaan op mogelijke effecten van het toepassen van deze variant.
Betrokken instanties Waterschap Aa en Maas
Bureau Waardenburg b.v.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.