Login

Hydrotheek

Record nummer 2251452
Titel Toelichting peilbesluit NBW-polders : Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert, Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder
Auteur(s) Ploeg, R. van der ; Ebbers, E.
Uitgever Assen : Tauw bv
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 134 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dit peilbesluit legt het waterbeheer vast voor de komende 10 jaar in een zestal polders, te weten Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert, Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder. Het peilbesluit vormt de wettelijke basis voor het peilbeheer in die gebieden waarin het peilbesluit van kracht is. Door het vaststellen van het peilbesluit wordt aan alle belanghebbenden, ingelanden en peilbeheerders van het waterschap rechtszekerheid en duidelijkheid gegeven over de waterpeilen waar het waterschap in het dagelijks peilbeheer naar streeft. De doelstelling van dit peilbesluit is drieledig: 1) Het kwantificeren van de hydrologische opgaven binnen de zes polders 2) Het bieden van een hydrologisch kader waarbinnen de noodzakelijke maatregelen voor het invullen van de opgave voor de aanwezige functies kunnen worden gerealiseerd 3) Het goed onderbouwd vastleggen van de streefpeilen in de zes polders, minimaal voor de periode 2019 - 2029.
Betrokken instanties Tauw bv
Waterschap Noorderzijlvest
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.