Login

Hydrotheek

Record nummer 2251474
Titel Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2018 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars
Auteur(s) Goverse, E.
Uitgever Nijmegen : Ravon
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 34 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden wordt het aanbod van trekvissen in de regio in ruimte en tijd in kaart gebracht. De kruisnetmonitoring is gestart in 2014 en heeft sindsdien ieder voorjaar plaatsgevonden, de planning is deze monitoring voort te zetten in 2019. De focus ligt daarbij op de intrek van glasaal en driedoornige stekelbaars bij migratieknooppunten. Sommige knooppunten zijn voorzien van vispassages. Dit rapport beschrijft de resultaten van 2018. Net als in de voorgaande bemonsteringsjaren hebben de waarnemers in dit jaar één of twee avonden per week met een kruisnet van 1 x 1 meter op vaste locaties gemonitord. Dit seizoen is van februari tot en met eind juni gemonitord. Het monitoren gebeurde op maandagen en donderdagen vanaf een half uur na zonsondergang. Ieder bezoek zijn vijf kruisnettrekken uitgevoerd met een interval van vijf minuten. In 2018 is op negen locaties door vrijwilligersteams gemonitord. Ruim veertig personen hebben samen 374 bezoeken met 1.870 afzonderlijke trekken verricht.
Betrokken instanties Hoogheemraadschap van Rijnland
Sportvisserij Nederland
Rijkswaterstaat RWS
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waternet
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Provincie Noord-Holland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.