Login

Hydrotheek

Record nummer 2251476
Titel ANLb beleidsmonitoring amfibieën en vissen Gelderland in 2017
Auteur(s) Harmsel, R. ter ; Schippers, T. ; Zollinger, R.
Uitgever Nijmegen : Ravon
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 24 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer loopt vanaf 2016. Het agrarisch natuurbeheer wordt toegepast daar waar dat het meest kansrijk is. De uitvoerende agrariërs – verenigd in collectieven – moeten de effecten van hun eigen beheer gaan monitoren ten behoeve van het beheer. Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de beheermonitoring, dus de effecten van het beheer op de soorten met als doel lerend beheren. De provincies monitoren via BIJ12 landelijk wat de verschillen zijn in trends van toe- of afname van de doelsoorten tussen het door deze agrariërs beheerde gebied en het agrarisch gebied daarbuiten (beleidsmonitoring). Dit gebeurt in de vorm van een landelijke monitoring. In 2016 is door RAVON gestart met het uitvoeren van de beleidsmonitoring gericht op amfibieën en vissen, conform de hiervoor opgestelde meetnetontwerpen (Herder et al. 2015, Kranenbarg et al. 2015). In 2017 is vervolgens het eerste volledige onderzoeksjaar geweest. In dit rapport worden de resultaten van de monitoring in Gelderland (landelijke ANLb monitoring en provinciale aanvulling) voor de situatie in 2017 beschreven.
Betrokken instanties Provincie Gelderland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.