Login

Hydrotheek

Record nummer 2251541
Titel artikel KRW-ambities : kan de rivier het ook zelf? : over het toekennen van rechten aan de rivier om KRW-doelen te behalen
Auteur(s) Wuijts, S. ; Beekman, J. ; Suykens, C. ; Wal, B. van der ; Driessen, P.P.J. ; Rijswick, M. van
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2019)1
Paginering 18 - 26
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting De invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) stelt veel lidstaten voor een uitdaging om uiterlijk in 2027 de doelen voor de ecologische en chemische waterkwaliteit te halen. Anno 2017 was slechts in één derde van de lidstaten meer dan de helft van de oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand. Voor 20% van de lidstaten was het percentage waterlichamen in goede ecologische toestand zelfs minder dan 20% (EC, 2017). De redenen die hiervoor worden genoemd zijn verontreiniging door nutriënten en chemische stoffen en veranderingen in de hydrologie en morfologie.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Universiteit Utrecht
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.