Login

Hydrotheek

Record nummer 2251550
Titel artikel Samen leren om samen beter te beheren : een groepsgesprek over de waarde van water in de waterhouderij Walcheren, Zeeland : case study
Auteur(s) Nikkels, M. ; Sommeijer, M. ; Klap, V. ; Moerman, T. ; Arts, M.
Tijdschrifttitel Water governance
Deel(Jaar)Nummer (2019)1
Paginering 50 - 53
Online full text
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Het bepalen van de waarde van water is voor onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers een moeilijke maar belangrijke opgave. In dit artikel illustreren we, aan de hand van een voorbeeld in de Waterhouderij in Walcheren, dat (en waarom) waardebepaling persoonlijk is, (deels) kwalitatief en verandert over tijd. We beargumenteren dat een veranderende en persoonlijke waarde van water belangrijke implicaties heeft voor beleid. In de Waterhouderij Walcheren onderzoeken acht agrariërs, in samenwerking met het waterschap, provincie en kennisinstellingen, de mogelijkheden om het watersysteem in hun werkgebied te optimaliseren en de waterbeschikbaarheid te vergroten. Door samen te werken en ervaring op te doen met lokale wateropslag, veranderde het perspectief van de deelnemende agrariërs en betrokken partijen. Op dit moment kijken de deelnemers hoe men kan samenwerken om gezamenlijk tot een gebiedsoplossing te komen. Hierbij is de persoonlijke bereidheid om te betalen voor water bepalend voor de (eventuele) gebiedsoplossing, terwijl er grote onderlinge verschillen bestaan over hoeveel (extra) water waard is en mag kosten. In het geval van de Waterhouderij zijn de agrarische bedrijfsvoering en het waterbeheer van het waterschap direct aan elkaar gelinkt. Een dialoog, toegespitst op het begrijpen van de (persoonlijke) redeneringen die achter het wel of niet investeren schuilen, maakt het mogelijk een breder scala aan oplossingen te verkennen, van elkaar te leren en gezamenlijk tot een gebiedsoplossing te komen.
Betrokken instanties WUR
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.