Login

Hydrotheek

Record nummer 2252285
Titel Morfologisch advies broedeilanden : veiligstellen De Bol
Auteur(s) Röbke, B. ; Schrijvershof, R.
Uitgever Delft : Deltares
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 29 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Kolonievogels die langs de kusten van de Deltawateren broeden staan onder druk omdat op korte termijn een tekort kan ontstaan aan geschikte broedgebieden. Het 7 eilandenplan beschrijft maatregelen die voorzien in voldoende broedhabitat door permanent droog areaal te creëren op hogere gedeelten van platen in de Deltawateren. Dit rapport beschrijft een verkennende morfologische studie naar de aanleg van een zandsuppletie ter bescherming (versterking) van het bestaande broedeiland De Bol op het plaatcomplex Hooge Platen (Westerschelde). De doelstelling van de suppletie is het broedareaal op De Bol veiligstellen. Uit deze studie volgt dat het plaatsen van een suppletie aan de zuidwestelijke rand van De Bol (als erosiebuffer) geen structurele oplossing biedt. De erosie aan deze zijde wordt namelijk voornamelijk veroorzaakt door grootschalige processen die niet te beïnvloeden zijn met de aanleg van een suppletie. Een suppletie plaatsen aan de noordelijke kant van De Bol is kansrijker omdat dit gebied morfologisch minder actief is. De modelstudie laat zien dat een suppletie op deze locatie stabiel (i.e. niet sterk eroderend) is en dat er in dit gebied geen groot effect op de (lokale) morfodynamica (onder invloed van stromingen golven) is te verwachten.
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.