Login

Hydrotheek

Record nummer 2252437
Titel Nader onderzoek vissen polder ‘t Hoekje
Auteur(s) Kroon, T.F.
Uitgever Edam : Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 8 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het voornemen om verschillende aanpassingen te doen in het watersysteem van polder ’t Hoekje. Deze polder is gelegen ten noorden van Callantsoog. In het kader van dit voornemen is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (Kroon, 2013). In de quickscan wordt geconcludeerd dat de soorten Kleine modderkruiper (tabel 2 Flora- en faunawet) en Bittervoorn (tabel 3 Flora- en faunawet) mogelijk voorkomen in het plangebied. Naar aanleiding van de conclusies uit de quickscan heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan Stichting Waterproef gevraagd om een vervolgonderzoek te doen naar vissen in het watersysteem van polder ‘t Hoekje. Het doel van het nader onderzoek is om uitsluitsel te geven over de aan- of afwezigheid van beschermde vissoorten in het plangebied. Mochten er beschermde soorten aanwezig zijn, dan moeten er afdoende mitigerende maatregelen getroffen worden en/of een ontheffing worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.
Betrokken instanties Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.