Login

Hydrotheek

Record nummer 2252440
Titel Vis- en broedvogelonderzoek, Schuringsche Haven, Cromstrijen : in het kader van de Flora- en faunawet
Auteur(s) Molenaar, T.P.
Uitgever Mheer : Regelink Egologie & Landschap
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 19 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Waterschap Hollandse Delta is voornemens om een natuurvriendelijke oever aan te leggen in de Schuringsche Haven in Cromstrijen. Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voordat de ingreep plaatsvindt onderzoek te doen naar het eventuele voorkomen van beschermde flora en fauna. Uit een ecologische potentie-inschatting van Grontmij (april, 2014) blijkt dat in het plangebied mogelijk beschermde soorten vissen en broedvogels met een jaarrond beschermd nest voorkomen. Daarom heeft Regelink Ecologie & Landschap in opdracht van waterschap Hollandse Delta in het plangebied onderzoek naar vissen en nesten van broedvogels met een jaarrond beschermd nest uitgevoerd.
Betrokken instanties Waterschap Hollandse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.