Login

Hydrotheek

Record nummer 2252445
Titel Macrofauna langs agroranden : is deze KRW-maatregel effectief?
Auteur(s) Postma, J.F. ; Keijzers, C.M.
Uitgever Weesp : Ecofide
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 39 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland 2007-2013 (MJP2) van de toenmalige ministeries van LNV, VROM, V&W en OC&W is aangegeven dat het rijk een vitale landbouw wil bevorderen door onder meer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en energie te beperken. Dit in aanvulling op bestaande wetgeving. Agrorandenbeheer wordt hierbij expliciet genoemd als maatregel, die kan worden ingezet om de agrobiodiversiteit te bevorderen en daarmee de natuurlijke ziekten- en plaagonderdrukking te vergroten. Hierdoor kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden teruggedrongen. Agroranden en biodiversiteit dragen volgens het rijk bij aan het behalen van de ecologische doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Over de mate waarin, en de manier waarop, is echter nog veel onduidelijk, mede doordat de ervaring met agrorandenbeheer in Nederland nog beperkt is. Bij waterschap Hollandse Delta zijn agroranden daarom opgenomen als onderzoeksmaatregel voor het behalen van de KRW doelstellingen. Daarnaast wordt binnen de regeling “Agroranden 2008-2013” door het waterschap ingezet op een geleidelijke uitbreiding van de lengte aan agroranden. In 2007 zijn beheersovereenkomsten afgesloten voor circa 260 km agrorand. In 2009 is dit toegenomen tot circa 410 km agrorand. Het doel is om dit te laten groeien tot 600 km in 2013. Om deze groei mogelijk te maken zijn extra financiële middelen noodzakelijk en zal ook de nodige menskracht moeten worden ingezet. Het is daarom van belang om de effectiviteit van de regeling Agroranden tussentijds te evalueren.
Betrokken instanties Waterschap Hollandse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.