Login

Hydrotheek

Record nummer 2252447
Titel Joint Fact Finding zoet water : eindrapportage voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
Auteur(s) Baltissen, J. ; Vries, I. de ; Meer, E.J. van der
Uitgever Den Haag : Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 92 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Deze eindrapportage is bedoeld om de resultaten van de Joint Fact Finding vast te leggen. De resultaten zoals vastgelegd in deze rapportage zijn een bouwsteen voor het opstellen van de Rijkstructuurvisie Grevelingen en Krammer-Volkerak. Hierbij is het van belang om te beseffen dat de gepresenteerde feiten een momentopname zijn. Het is een vastlegging gebaseerd op de meetcijfers tot en met 2013. De inzichten en berekeningen voor een weer zout Volkerak-Zoommeer zijn zo actueel mogelijk meegenomen tot en met het tweede kwartaal van 2014. Nieuwe metingen en nieuwe inzichten in het complexe systeem van zoet en zout water leiden onvermijdelijk tot het aanpassen van de in deze rapportage gepresenteerde feiten. Voor nu zijn de gepresenteerde gegevens de best mogelijke benadering van de werkelijkheid en dus gehanteerd. Deze eindrapportage geeft een beeld van de kennis op dit moment en van de belangrijkste onderwerpen die na besluitvorming over een zout Volkerak-Zoommeer nader moeten worden uitgewerkt.
Betrokken instanties Royal HaskoningDHV
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.