Login

Hydrotheek

Record nummer 2252489
Titel Economische effecten van droogte voor landbouw in Nederland : samenvatting
toon extra info.
N. Polman, J. Peerlings en M. van der Vat
Auteur(s) Polman, N. ; Peerlings, J. ; Vat, M. van der
Uitgever Wageningen : Wageningen Economic Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 23 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Economic Research nota (2019-038)
Annotatie(s) Project code: 2282700433
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2018 is de landbouw-prijstool (door)ontwikkeld om potentiële economische effecten van droogte voor de landbouw te bepalen. Deze rapportage beschrijft de methodologie voor de koppeling van drie rekenmodellen om het effect van droogte op de landbouw te analyseren: (1) Landelijk Hydrologisch Model (LHM); (2) Agricom en (3) de landbouw-prijstool. Deze modellen zijn toegepast voor een referentie op basis van het huidige landgebruik en waterbeheer en historische data voor 1911-2011 voor rivierafvoer, neerslag en verdamping. De Deltascenario’s zijn doorgerekend door het aanpassen van deze invoer aan de sociaal-economische ontwikkeling en de klimaatverandering van het betreffende scenario. Het modelmatig berekende economische effect is gemiddeld circa 390 mln. euro per jaar. De resultaten voor de Deltascenario’s Warm en Stoom laten zien dat het gemiddelde potentieel economisch effect van droogte aanzienlijk toe zal nemen tot ongeveer 670 mln. euro per jaar in 2050. De resultaten voor Druk en Rust in 2050 laten geen groot verschil zien met de huidige situatie.
Toelichting (Engels) In 2018, the agricultural price tool was (re)developed to determine the potential economic effects of drought on agriculture. This report describes the methodology for linking three calculation models to analyse the effect of drought on agriculture: (1) National Hydrological Model (LHM; (2) Agricom and (3) the agricultural price tool. These models were applied for a reference period based on actual land use and water management and historical data for 1911-2011 for river discharges, precipitation and evapotranspiration. The Delta scenarios have been simulated by adapting the input to represent the socio-economic development and the climate change of the considered scenario. The model-based average potential economic impact calculated is approximately 390m euros per year. The results for the Delta scenarios Warm and Steam show that the economic impact will increase significantly to approximately 670m euros per year in 2050. The results for Pressure and Rest in 2050 show no major difference with the current situation.
Betrokken instanties WUR
Deltares
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.