Login

Hydrotheek

Record nummer 2252768
Titel Water in Waterland : feiten en meningen over waterpeilen en waterberging en voorstellen voor toekomstig beleid
Auteur(s) Terwan, P. ; Guldemond, A. ; Menkveld, W.
Uitgever Purmerend : Samenwerkingsverband Waterland
Jaar van uitgave 2000
Pagina's 38 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De discussies over waterbeheer in de veenweidegebieden van het Noord-Hollands Midden zijn grofweg in te delen in twee centrale thema’s: 1. De waterpeilendiscussie, die recentelijk vooral wordt gevoerd vanuit de wens tot behoud van het veenpakket en tot bescherming van natuurwaarden die zijn gebonden aan vochtige omstandigheden. 2. De discussie over de mogelijkheden van waterberging (opvang van wateroverlast) en waterconservering (langer vasthouden van gebiedseigen water). Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van waterbeleid voor Waterland. De hoofdstukken 3 en 4 gaan over de feiten en meningen over de waterpeilen. De hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de feiten en meningen over waterberging in Waterland. In hoofdstuk 7 ten slotte presenteren we de conclusies en aanbevelingen.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.