Login

Hydrotheek

Record nummer 2252991
Titel Inrichtingsbeeld waterlichaam Wiel : opstellen Inrichtingsbeeld van het waterlichaam Wiel op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water voor Waterschap Vallei & Eem
Auteur(s) Hogenkamp, M.
Uitgever [Velp] : Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2010
Pagina's 41 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting In het Waterbeheersplan 2010-2015 van Waterschap Vallei & Eem wordt voor het waterlichaam Wiel voor de periode tot 2015 beschreven dat er onderzoek wordt gedaan. Dit onderzoek wordt gedaan op basis van de eisen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), die ten doel stelt om al het Europese grond- en oppervlaktewater in 2015 en uiterlijk 2027 op een ‘goed’ kwaliteitsniveau te krijgen. Waterschap Vallei & Eem stelt om die reden voor al zijn waterlichamen in zijn beheersgebied inrichtingsbeelden op. In een inrichtingsbeeld wordt een onderzoek naar de huidige situatie van de waterkwaliteit gedaan en een opzet voor mogelijke veranderingen van een waterlichaam beschreven. Voor het onderzoek naar het huidige kwaliteitsniveau en zo nodig te nemen maatregelen is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke inrichtingsmaatregelen zijn er mogelijk en haalbaar om het waterlichaam Wiel te laten voldoen aan de KRW doelen?
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Waterschap Vallei en Eem
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.