Login

Hydrotheek

Record nummer 2253000
Titel Van IJssel naar meer : afwentelingsonderzoek voor de stroomgebieden van IJssel en Vecht die via de meren afwateren op de Waddenzee
Auteur(s) Stevens, J. ; Thomasson, W.
Uitgever Leeuwarden : Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 104 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De Nederlandse Rijkswateren IJssel, Vecht & Zwarte Water, Zwarte Meer, Ketel- & Vossemeer, IJsselmeer en Waddenzee maken onderdeel uit van het Rijnstroomgebied. De waterkwaliteit binnen het internationale stroomgebied is afhankelijk van menselijke activiteiten zoals landbouw, industrie en transport, en de wijze waarop het waterbeheer wordt ingevuld door de verschillende landen. Wanneer gebieds- en gebruiksfuncties elkaar, en de doelen van een waterbeheerder, negatief beïnvloeden via het watersysteem wordt deze problematiek afwenteling genoemd. Om te garanderen dat er binnen Europa gezamenlijk zorg wordt gedragen voor de waterkwaliteit is in het jaar 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG), ofwel de KRW, vastgesteld. De KRW bevat een resultaatverplichting voor alle Europese waterbeheerders om te voldoen aan de doelstellingen en maatregelen die op nationaal niveau zijn vastgesteld binnen de kaders van de KRW. Om inzicht te krijgen in de bijdrage van bronnen aan overmatige aanwezigheid van stoffen in oppervlaktewater, is dit afwentelingsonderzoek uitgevoerd. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt; “In welke mate dragen bronnen van de voor dit onderzoek vastgestelde stoffen bij aan de belasting van de Rijkswateren binnen het stroomgebied van de IJssel en de Vecht richting de Waddenzee, en welke aanbevelingen kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van eventuele afwentelingsproblematiek?”
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.