Login

Hydrotheek

Record nummer 2253003
Titel Consequentieanalyse beoordelingssystematieken grond en bagger : gevolgen voor milieueffecten en toepasbaarheid
Auteur(s) Vink, J. ; Postma, J.
Uitgever Utrecht : Deltares
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 75 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), dat onder meer de grootschalige toepassingen van grond en bagger in oppervlaktewater regelt, wordt op korte termijn bijgesteld. Onderdeel hiervan is een herziening van het Milieuhygiënisch Toetsingskader (MHT) voor grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen. In deze systematiek verschuift de focus van de beoordeling van de samenstelling van de grond en baggerspecie naar de invloed op het waterlichaam waarin het wordt toegepast. De systematiek van het MHT is gebaseerd op beschikbaarheid van stoffen in plaats van het totaalgehalte in het Bbk. De beschermdoelen zijn afgeleid van de kwaliteitseisen voor grond- en oppervlaktewater. Hiermee worden de uitgangspunten voor het water- en bodembeleid meer gesynchroniseerd.
Betrokken instanties Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.