Login

Hydrotheek

Record nummer 2253007
Titel Schelpdierbank restauratie in de Voordelta : een inventariserend onderzoek naar een recent ontdekte schelpdierbank in de Voordelta, Nederland
Auteur(s) Wildschut, M. ; Stijvers, R.
Uitgever Velp : Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 52 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De Noordzeebodem was vroeger voor ongeveer 20% bedekt met schelpdierbanken, maar door overbevissing, ziektes en vervuild water zijn deze schelpdierbanken als uitgestorven beschouwd in de Nederlandse Noordzee. Als onderdeel van het Haringvliet Droomfondsproject werken ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds Nederland samen aan de restauratie van schelpdierbanken in het deelproject ‘Schelpdierbanken’ in de Voordelta. Tijdens het deelproject is er een gemengde schelpdierbank gevonden, bestaande uit mosselen, Japanse- en platte oesters. De ontdekking bracht meerdere vragen met zich mee over de geografische en ecologische kenmerken van de schelpdierbank en over de betrekking tot de huidige Natura 2000 beschermingsstatus van de Voordelta. Deze bestaat nu uit een rusten bodembeschermingsgebied waarbij de schelpdierbank niet voldoende in acht wordt genomen. Het doel van dit onderzoek is om deze opgestelde kennishiaten te beantwoorden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe ziet de structuur van het noordelijke gedeelte van de recent gevonden gemengde schelpdierbank in de Voordelta eruit en hoe kunnen de resultaten van het inventariserend onderzoek leiden tot aanbevelingen voor een actievere bescherming van de schelpdierbank?
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.