Login

Hydrotheek

Record nummer 2253015
Titel Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte : informatie-uitwisseling en afstemming van maatregelen en communicatie
Auteur(s) Vries, H. de ; Kort, B. ; Teunis, B.
Uitgever Lelystad : Watermanagementcentrum Nederland
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 54 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Bijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden en droogval van beken op de hoge gronden, verslechterende waterkwaliteit of hinder voor de scheepvaart. Er worden dan maatregelen getroffen, zoals het instellen van onttrekkingsverboden en zuinig schutten in sluizen. Als de situatie verergert kunnen watertekorten ontstaan, die besluiten nodig maken over prioritering bij het verdelen van schaars water. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het waterbeheer in normale en bijzondere omstandigheden. Provincies zijn dat voor het diepe grondwaterbeheer en in veel gevallen het nautisch beheer op regionale vaarwegen. Voor situaties met watertekorten en droogte is een landelijke crisisorganisatie ingericht. Dit draaiboek beschrijft de informatie-uitwisseling tussen de betrokken crisispartners, en de afspraken over afstemming van maatregelen en van pers- en publiekscommunicatie.
Betrokken instanties Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.