Login

Hydrotheek

Record nummer 2253228
Titel Ontwikkeling standaard stresstest hitte
toon extra info.
T. de Nijs (auteur), P. Bosch (auteur), E. Brand (auteur), B. Heusinkveld (auteur), F. van der Hoeven (auteur), C. Jacobs (auteur), L. Klok (auteur), J. Kluck (auteur), A. Koekoek (auteur), S. Koopmans (auteur), K. van Nieuwaal (auteur), R. Ronda (auteur), G. Steeneveld (auteur)
Auteur(s) Nijs, T. de ; Bosch, P. ; Brand, E. ; Heusinkveld, B. ; Hoeven, F. van der ; Jacobs, C. ; Klok, L. ; Kluck, J.. ; Koekoek, A. ; Koopmans, S. ; Nieuwaal, K. van ; Ronda, R. ; Steeneveld, G.
Uitgever Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 121 pages) illustrations
Titel van reeks RIVM briefrapport (2019-0008)
Online full text
Trefwoorden (cab) hittebestendigheid / warmtestress / standaardisering / klimaatverandering / klimaatadaptatie
Rubrieken Landgebruiksplanning
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in beeld brengen. Het RIVM doet een voorstel om deze ‘test voor hittestress’ te standaardiseren. Hiertoe is een leidraad opgesteld voor gemeenten waarmee zij 24 mogelijke risico’s in kaart kunnen brengen, verdeeld over vijf thema’s: gezondheid, netwerken, water, leefbaarheid en buitenruimte. Om de hittestress te beoordelen is een nieuwe methode ontwikkeld om hittekaarten te berekenen, met de gevoelstemperatuur als uitgangspunt. Met deze nieuwe methode kan de standaard hittekaart met gevoelstemperatuur op een hete dag berekend worden. Op dit moment zijn er veel hittekaarten beschikbaar die op uiteenlopende wijze de hitte in beeld brengen. In steden is het vaak warmer dan in landelijke gebieden, onder andere door het gebruik van donkere materialen zoals asfalt en door lagere windsnelheden (hitte-eiland). Bij de standaardberekening wordt rekening gehouden met verschillende weersomstandigheden en de plaatselijke ruimtelijke situatie, het landgebruik, en de ligging van gebouwen en bomen. De gestandaardiseerde kaarten zijn in dit onderzoek uitgewerkt voor de stad Wageningen. Om de stresstest beter toepasbaar te maken is het belangrijk dat de nieuwe hittekaarten op nationale schaal worden uitgewerkt en beschikbaar komen in de Klimaat Effect Atlas. In deze digitale atlas is nu al de kaart met het aantal warme nachten opgenomen. Langdurig aanhoudende hitte kan hinder veroorzaken, variërend van slecht slapen tot een levensbedreigende verstoring van lichamelijke functies zoals bij een zonnesteek. Als gevolg van hitte overlijden meer mensen dan ‘normaal’, vooral ouderen en mensen met een chronische aandoening als long- en hartklachten. Het RIVM beveelt aan deze gezondheidsrisico’s voor Nederland in beeld te brengen. Het gaat daarbij vooral om het aantal extra ziekenhuisopnamen als gevolg van de hitte en het aantal mensen dat extra overlijdt.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Technische Universiteit Delft
WUR
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
TNO
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.