Login

Hydrotheek

Record nummer 2253494
Titel Grazende vogels in Waterland : opvang van ganzen, zwanen, Meerkoeten en Smienten
Auteur(s) Eggenhuizen, T.
Uitgever Purmerend : Samenwerkingsverband Waterland
Jaar van uitgave 1996
Pagina's 70 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In Waterland en de Zeevang (het Waardevolle CultuurLandschap Waterland) verblijft een toenemend aantal grazende vogels op agrarisch land. Het betreft verschillende soorten ganzen, zwanen, eenden en Meerkoeten. Deze zijn niet alleen in de winter in Waterland, maar ook in het voorjaar en de zomers verblijven er Grauwe Ganzen en Knobbelzwanen. Sinds 1988 broedt de Grauwe Gans in Waterland en het aantal broedparen is toegenomen to ca. 70 in 1996. Deze grazende vogels veroorzaken schade op percelen. Doel van de studie is te onderzoeken of er bereidheid is onder boeren, maar ook onder andere belanghebbenden zoals de overheid (wildschadecommissie WiCo, Jachtfonds), de wildbeheerseenheden (WBE, jagers) en de terreinbeherende natuurorganisaties (m.n. Staatsbosbeheer, SBB) voor opvanggebieden voor grazende vogels. Hiertoe hebben we 21 boeren uit Waterland en de Zeevang ondervraagd en zijn gesprekken gevoerd met de drie WBE's uit het gebied, de WiCo, het jachtfonds en SBB.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.