Login

Hydrotheek

Record nummer 2253731
Titel Verkenning dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk : verkenningenrapport
Auteur(s) Knipping, A. ; Steetzel, C.
Uitgever Deventer : Witteveen+ Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 74 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De hoofddoelstelling van het project Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering te realiseren. Waardoor de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter de dijken beschermd zijn tegen een overstroming van de randmeren. Het creëren van draagvlak in de omgeving en het openstaan voor meekoppelkansen en innovatieve oplossingen zijn daarnaast leidende principes in de verkenning. In de verkenningsfase werken we toe naar het voorkeursalternatief (VKA) voor de Noordelijke Randmeerdijk, waarin we zoeken naar de beste oplossing om de waterkering inclusief kunstwerken aan de normen te laten voldoen. Het VKA beschrijft in hoofdlijnen de maatregelen en het ruimtebeslag waarmee de waterveiligheid wordt geborgd en de wijze waarop deze is ingepast in de omgeving.
Betrokken instanties Waterschap Vallei en Veluwe
Witteveen+Bos
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.