Login

Hydrotheek

Record nummer 2280307
Titel Vergelijking van dag- en nachttrekken met de boomkor in de Nederrijn
toon extra info.
auteur(s): T.van der Hammen, C. Chen en O. van Keeken
Auteur(s) Hammen, T. van der ; Chen, C. ; Keeken, O.
Uitgever IJmuiden : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 29 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C096/18)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Rijkswaterstaat (RWS) heeft aan Wageningen Marine Research (WMR) gevraagd om in de Nederrijn de vangsten van een boomkorbemonstering overdag te vergelijken met de vangsten ‘s nachts. De achterliggende reden is dat het doorzicht van het water de vangstefficiëntie van de boomkor negatief zou kunnen beïnvloeden, waardoor overdag de vangsten lager zouden kunnen zijn in vergelijking tot ‘s nachts. De bemonstering, die is uitgevoerd door ATKB, heeft eind juni plaats gevonden. Bij voorkeur was er in maart bemonsterd zodat het onderzoek gelijktijdig of kort op de reguliere bemonstering plaats zou hebben gevonden. Dit was echter niet mogelijk.Gegevens van de bemonstering ’s nachts en overdag zijn vergeleken op basis van het aantal gevangen vissoorten, de biomassa per hectare en de lengtefrequentieverdeling. De lengtefrequentie en de biomassa per hectare analyses zijn gedaan voor alle vissoorten samen en voor de vijf meest voorkomende vissoorten apart (baars, zwartbekgrondel, snoekbaars, blankvoorn en pontische stroomgrondel). Daarnaast is het effect van dag- of nachttrekken doorgerekend in EKR scores.In totaal werden 17 soorten gevangen. In de nachttrekken werden er gemiddeld per trek meer soorten vis gevangen. Ook werd er meer biomassa vis per hectare in de nachttrekken gevangen dan in de dagtrekken. Van baars, snoekbaars en pontische stroomgrondel werden ‘s nachts significant hogere biomassa’s per hectare gevangen dan overdag. Zwartbekgrondels werden ‘s nachts ook meer gevangen dan overdag, maar dit resultaat was niet significant. Blankvoorn liet geen verschil zien in biomassa tussen de dag- en nachttrekken. De lengtefrequentieverdelingen van de totale vangst verschilden
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.