Login

Hydrotheek

Record nummer 2280309
Titel Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde : resultaten 2018 en meerjarenoverzichten
toon extra info.
auteurs: I.J. de Boois, A.S. Couperus
Auteur(s) Boois, I.J. de ; Couperus, A.S.
Uitgever IJmuiden : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 33 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C085/18)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) In 2018 is voor het elfde jaar de visbemonstering met de ankerkuil op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water, sinds 2011 in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België met hetzelfde schip en vistuig. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000, de Kaderrichtlijn Water en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode is een passieve vistechniek die gebruik maakt van de getijstromen en die gericht is op pelagische soorten. Dagelijks wordt één vloedperiode en één ebperiode bemonsterd, die bij daglicht. Dit rapport presenteert de verzamelde gegevens van de Nederlandse bemonsteringen in mei en september 2018 en een overzicht over de totale bemonsteringsperiode.Op vier locaties (Schaar van Valkenisse, Brouwersplaat, Borssele, Paulinapolder) zijn in 2018 in totaal 29 monsters genomen, 14 in het voorjaar en 15 in het najaar. Alleen bij een gunstige combinatie van wind en stroomrichting kan met beide vistuigen tegelijk worden gevist. In het voorjaar is tijdens zes trekken (12 monsters) simultaan met stuurboord en bakboord uitgevoerd. In het najaar gold dat voor slechts één trek (2 monsters). Door ongunstige combinatie van wind en stroming was het in 2018 een aantal maal nodig om op de kentering naar een zo dichtbij mogelijk gelegen alternatieve vislocatie uit te wijken.In 2018 is een extreme vangst met aasgarnalen gedaan bij Borssele (voorjaar, met vloed). Mede hierdoor werd een extreme hoeveelheid slakdolf gevangen in diezelfde trek; de aasgarnalen zorgden ervoor dat de slakdolf niet zonder meer door de mazen van het net kon.In september 2018 was het doodtij (weinig tijverschil) tijdens de bemonstering. Het effect daarvan op de vangsten is onduidelijk, maar mogelijk wel aanwezig.Naast diverse vissoorten zijn voornamelijk veel ribkwallen aangetroffen: zeedruif (Pleurobrachia pileus) en Amerikaanse langlobribkwal (Mnemiopsis leidyi). Daarnaast is de poliepkwal Parasolletje (Eutonina indicans) aangetroffen. In het voorjaar was de zeedruif abundanter en in het najaar de Amerikaanse langlobribkwal. In het najaar werden ook exemplaren van poliepkwallen Eucheilota maculata (geen Nederlandse naam), Kruiskopkwalletje (Nemopsis bachei) en Kleine klokpoliep (Clythia hemisphaerica) aangetroffen.De vangsten van schijfkwallen volgen het reguliere patroon van voorkomen: oorkwal (Aurelia aurita) en haarkwal (Cynaea sp.) in het voorjaar, kompaskwal (Chrysaora hysoscella)en zeepaddestoel (Rhizostoma octopus) in het najaar.
Betrokken instanties WUR
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.