Login

Hydrotheek

Record nummer 2280485
Titel Grondwaterbescherming ten behoeve van de publieke drinkwatervoorziening : Nota van Bevindingen provincie Gelderland
Auteur(s) Willigenburg, A.K. ; Vos, L. de
Uitgever Deventer : Rekenkamer Oost-Nederland
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 68 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In hoeverre slagen de provincies in het beschermen van het grondwater voor de publieke drinkwatervoorziening tegen nieuwe verontreinigingen? Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om eerst de verantwoordelijkheden en (wettelijke) kaders van de provincie en die van andere partijen te beschrijven. Dat doen we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan we in op de instrumenten die centraal staan in de onderzoek. Dit is in de eerste plaats de Provinciale omgevingsverordening en de bijbehorende vergunningverlening, meldingsplicht, ontheffing, toezicht en handhaving. In de omgevingsverordening zijn regels gesteld voor de ruimtelijke bescherming van de grondwaterkwaliteit bij drinkwaterwinningen. Hoe die ruimtelijke bescherming werkt beschrijven we in hoofdstuk 4. In de omgevingsverordening zijn eveneens regels gesteld voor activiteiten in beschermde gebieden. In het vijfde en laatste hoofdstuk beschrijven we wat deze regels zijn en hoe deze regels werken. Iedere paragraaf begint met een tekstblok met samenvattende bevindingen met, indien van toepassing, de bijpassende norm uit het normenkader.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.