Login

Hydrotheek

Record nummer 2280533
Titel Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017 : Deel II: Toegepaste methoden /
toon extra info.
auteur(s): M.T. van der Sluis, N.S.H Tien, A.B. Griffioen, O.A. van Keeken, E. van Os-Koomen, J.A.M. Wiegerinck
Auteur(s) Sluis, M.T. van der ; Tien, N.S.H ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van ; Os-Koomen, E. van ; Wiegerinck, J.A.M.
Uitgever IJmuiden : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 101 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C007.19a)
Titel van reeks Rapport BM (19.03)
Annotatie(s) BAS code WOT-05-001-006. - BAS code WOT-05-001-007
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het vismonitoringprogramma in de Zoete Rijkswateren en Overgangswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het ministerie van LNV. Ontsluiting van vismonitoringsgegevens gebeurt op drie manieren: het hier voorliggende rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in 2017 worden vastgelegd. Daarnaast is er een jaarlijkse rapportage over trends en duiding en worden de monitoringsdata via het dataportal ontsloten. Wijzigingen die in 2017 zijn doorgevoerd, staan puntsgewijs opgesomd in paragraaf 1.1. De veranderingen betreffen het beëindigen van bepaalde bemonsteringen of juist het starten van nieuwe bemonsteringen, maar ook veranderingen in monsterlocaties of –frequenties en rapportage.
Betrokken instanties WUR
Rijkswaterstaat RWS
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.