Login

Hydrotheek

Record nummer 2280683
Titel Lumbricus stofstromenanalyse: routes van nutrienten uit metingen
toon extra info.
Joachim Rozemeijer, Gé van den Eertwegh, Frans Roelofsen, Linda van der Toorn, Jeroen van der Scheer, Janneke Klein, Arno Hooijboer, Perry de Louw, Bas van der Grift, Bas Worm
Auteur(s) Rozemeijer, Joachim ; Eertwegh, Gé van den ; Roelofsen, Frans ; Toorn, Linda van der ; Scheer, Jeroen van der ; Klein, Janneke ; Hooijboer, Arno ; Louw, Perry de ; Grift, Bas van der ; Worm, Bas
Uitgever [Delft] : Deltares
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 94 pages) illustrations
Annotatie(s) Project 1220765-002
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Te hoge stikstof- en fosforconcentraties vormen op de zandgronden vanuit kwaliteitsoogpunt een grote belemmering voor het behalen van de KRW-doelen. Voor een effectieve aanpak van het nutriëntenprobleem moet helder zijn waar en via welke hydrologische routes de nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. Het doel van dit Lumbricus deelproject was om op regionaal niveau een kwantitatieve inschatting te geven van de bijdrage van verschillende hydrologische routes aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Daarmee levert dit project input voor de selectie van maatregelen in Lumbricus, maar ook voor de plannen voor specifiekere monitoring en verbeterde modellering van water- en stofstromen. Uit de resultaten blijkt dat voor zowel het Vechtgebied als voor de deelstroomgebieden Stegeren, Karshoek en de Bruchterbeek de nutriëntenrijke samenstelling van het bovenste grondwater de grootste belasting vormt voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Daarnaast speelt oppervlakkige afspoeling waarschijnlijk een rol, die door veldwaarnemingen en verbeterde modellering verder onderbouwd en gekwantificeerd zal moeten worden.
Betrokken instanties Deltares
Waterschap Vechtstromen
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.