Login

Hydrotheek

Record nummer 2280797
Titel Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Wetterskip Fryslân
toon extra info.
auteur(s) : Dr. ir. G.H. Ros, Dr. ir. Hans Kros, )Dr. ir. Petra van Vliet, Ir. K. van Duijvendijk
Auteur(s) Ros, G.H. ; Kros, Hans ; Vliet, Petra van ; Duijvendijk, K. van
Uitgever Wageningen : Nutriënten Management Instituut NMI
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 24 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / Nutriënten Management Instituut (1708.N.17)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Wetterskip Fryslân wil graag beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om onderbouwd handelingsperspectief te bieden aan de agrarische sector om de nutriëntenbelasting van het watersysteem terug te dringen. Gebaseerd op de meest actuele gegevens uit agrarische meetnetten en beschikbare informatie bij kennisinstellingen geeft de voorliggende rapportage ruimtelijk inzicht in: de hoeveelheid fosfaat (P), stikstof (N) en organische stof in de bodem; de aanvoer van stikstof en fosfaat via dierlijke mest en kunstmest; de N- en P-bodemoverschotten (de niet opgenomen nutriënten), en; de P-verzadiging van de bodem.
Betrokken instanties WUR
Wetterskip Fryslân
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.