Login

Hydrotheek

Record nummer 2280798
Titel Bodem- en waterkwaliteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : een ruimtelijke gebiedsanalyse
toon extra info.
auteur(s) : Dr. ir. G.H. Ros, Ir. S.E. Verweij
Auteur(s) Ros, G.H. ; Verweij, S.E.
Uitgever Wageningen : Nutriënten Management Instituut NMI
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 107 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / Nutriënten Management Instituut (1726.N.17)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Wetterskip Fryslân heeft in 2018 samen met het Mesdagfonds een onderzoek opgezet om consensus te krijgen over het belang van bronnen en routes van stikstof- en fosforverliezen naar het watersysteem en over mogelijke oplossingsrichtingen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Friesland te verbeteren. De kern van dit onderzoek ligt op kwantitatieve onderbouwing van diverse bronnen (zoals rwzi’s, watervogels, bodem en bemesting) en emissieroutes op basis van beschikbare metingen bij het waterschap, gegevens uit agrarische meetnetten én praktijkexpertise uit de agrarische sector. Met dit inzicht kunnen gebiedsgerichte maatwerkoplossingen worden ontwikkeld voor een gezonde bodem én een betere waterkwaliteit. De huidige studie focust op de zomergemiddelde N- en P-concentraties in het oppervlaktewater.
Betrokken instanties Wetterskip Fryslân
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.