Login

Hydrotheek

Record nummer 2280859
Titel Gemeentelijk Rioleringsplan Borne
Auteur(s) Wanrooij, S. van ; Kraker, M. de
Uitgever Amersfoort : Royal HaskoningDHV
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 100 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In hoofdstuk 2 wordt evaluerend teruggekeken op de afgelopen planperiode: wat is er de afgelopen 6 jaar gerealiseerd. Hoofdstuk 3 geeft de beleidskaders en randvoorwaarden voor dit GRP weer, waaronder relevante wet- en regelgeving, samenwerking en (klimaat)ontwikkeling. Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige situatie: wat is er, hoe wordt het beheerd en onderhouden en hoe functioneert het. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden respectievelijk de afvalwater-, hemelwater-, en grondwaterzorgplicht behandeld. In deze hoofdstukken is zowel de huidige situatie, de gewenste situatie als de strategie voor de komende planperiode met de bijbehorende maatregelen opgenomen. Hoofdstuk 8 geeft samenvattend in een schema alle maatregelen en investeringen uit de voorgaande hoofdstukken overzichtelijk weer. Dit schema moet dienen als een leidraad voor de komende jaren. Hoofdstuk 9 tenslotte gaat in op de financiële en personele middelen: hoe worden de exploitatie, maatregelen en investeringen betaald en welke formatie is aanwezig. Aan dit rapport is een begrippenlijst toegevoegd (bijlage 1) waarin een groot aantal technische begrippen en ‘vakjargon’ nader toegelicht wordt.
Betrokken instanties Royal HaskoningDHV
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.