Login

Hydrotheek

Record nummer 2282612
Titel Invasive freshwater crayfish in the Netherlands: a preliminary risk analysis
Auteur(s) Soes, D.M. ; Koese, B.
Uitgever Leiden : EIS-Nederland
Jaar van uitgave 2010
Pagina's 69 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting Tien soorten kreeften zijn waargenomen in Nederland: één inheemse soort en negen invasieve soorten. Zes soorten hebben zich gevestigd (Turkse rivierkreeft Astacus leptodactylus, Californische rivierkreeft Pacifastacus leniusculus, gevlekte Amerikaanse rivierkreeft Orconectes limosus, geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft Orconectes , gestreepte Amerikaanse rivierkreeft Procambarus acutus en de rode Amerikaanse rivierkreeft Procambarus clarkii), de status van één soort (de marmerkreeft Procambarus sp.) is onzeker en twee soorten (de steenkreeft Austropotamobius torrentium en de Australische roodklauwkreeft Cherax quadricarinatus) zijn slechts éénmaal waargenomen. Door de opmerkelijke opmars van een aantal soorten zijn er zorgen gerezen over de mogelijke gevolgen van de kreeften voor flora, fauna en infrastructuur. In deze studie is de waarschijnlijkheid van binnenkomst, vestiging en verspreiding van de verschillende soorten onderzocht. Daarbij is een inschatting gemaakt van de impact. Behalve de soorten die al in Nederland zijn aangetroffen, worden vier andere soorten besproken
Toelichting (Engels) A total of ten crayfish species have been observed in the Netherlands: one native species (the Noble crayfish Astacus astacus) and nine invasive species. Six invasive species are established (narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus, signal crayfish Pacifastacus leniusculus, spiny-cheek crayfish Orconectes limosus, virile crayfish Orconectes , white river crayfish Procambarus acutus and red swamp crayfish Procambarus clarkii), the status of one invasive species (marbled crayfish Procambarus sp.) is currently unclear. Two invasive species (the stone crayfish Austropotamobius torrentium and the redclaw Cherax quadricarinatus) have been recorded only once. The remarkable expansion of some of these invasive crayfish has raised questions about the possible impacts. In this study, the probability of entry, further establishment, geographic occurence and spread is assessed. Additionally, an outline is given of the possible impact of the species. Besides the species already observed in the Netherlands, four other species are evaluated.
Betrokken instanties Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Bureau Waardenburg b.v.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.