Login

Hydrotheek

Record nummer 2282679
Titel De invloed van het falen van gemalen op wateroverlast in polders : Vergeten de waterschappen een parameter in de watersysteemtoets?
Auteur(s) Oostrum, N.
Uitgever Delft : TU Delft
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 126 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting Waterschappen in Nederland toetsen elke zes jaar middels de watersysteemtoets of hun beheersgebied voldoet aan de wateroverlastnormen. De wateroverlastnormen waaraan getoetst wordt, zijn uitgedrukt in een norm met overstromingskansen waarop de bergings- en afvoercapaciteit van regionale wateren moeten zijn ingericht. In deze toetsing wordt op dit moment aangenomen dat het mogelijke falen van een gemaal verwaarloosbaar is bij het bepalen van inundatie in polders. Door deze aanname wordt de daadwerkelijke kans op inundatie mogelijk onderschat. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook: Wat is het effect van het falen van (polder)gemalen op de watersysteemtoets?
Betrokken instanties Technische Universiteit Delft
Royal HaskoningDHV
Waterschap Brabantse Delta
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.