Login

Hydrotheek

Record nummer 2283108
Titel Nederlands waterrecht voor niet-juristen
toon extra info.
Dr. E. Mostert
Auteur(s) Mostert, E.
Uitgever Delft : TU Delft Open
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 187 pages) illustrations
ISBN 9789463662055; 9789463662048; 9463662057; 9463662049
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In dit boek komen alle aspecten van het waterrecht in brede zin aan bod. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste waterbeheerders en de belangrijkste juridische instrumenten die zij hebben geïntroduceerd. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de waterschappen en naar de Europese Unie. Hoofdstuk 3 behandelt de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 inwerking zal treden. Desgewenst kan dit hoofdstuk als laatste gelezen worden. De hoofdstukken 4, 5 en 6 behandelen respectievelijk het huidige watersysteembeheer, het waterketenbeheer en het overige relevante omgevingsbeheer. De Europese Kaderrichtlijn water krijgt aparte aandacht in hoofdstuk 7. De hoofdstukken 8, 9 en 10 gaan in op de nieuwe Europese Richtlijn overstromingsrisico’s en de overstromingsproblematiek, op het waterbeheer tijdens crises, en op de financiering van het waterbeheer. De hoofdstukken 11 en 12 ten slotte behandelen de normen waar de overheid zich zelf aan moet houden en de mogelijkheden voor rechtsbescherming tegen de overheid.
Betrokken instanties Technische Universiteit Delft
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.