Login

Hydrotheek

Record nummer 2283374
Titel Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis
toon extra info.
Caroline Moermond, Joost Lahr, Mark Montforts, Anja Derksen, Nico Bondt, Linda Puister-Jansen, Tanja de Koeijer, Paul Hoeksma
Auteur(s) Moermond, Caroline ; Lahr, Joost ; Montforts, Mark ; Derksen, Anja ; Bondt, Nico ; Puister-Jansen, Linda ; Koeijer, Tanja de ; Hoeksma, Paul
Uitgever Bilthoven : Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 15 pages) photos, illustrations
Titel van reeks STOWA rapport (2019-26)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Voor u ligt de brochure over het onderzoek Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis. In dit onderzoek, gepubliceerd als STOWA rapport 2019-26, zijn de bekende gegevens over diergeneesmiddelen in water, bodem en in mest van grazers samengevat. Op basis daarvan is ingeschat in hoeverre zich risico’s voor mens en milieu kunnen voordoen. Met deze kennisbasis kunnen beleidsmakers en stakeholders verkennen welke risico’s met voorrang nader onderzocht moeten worden en hoe kennisleemten kunnen worden ingevuld.
Betrokken instanties Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
WUR
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.