Login

Hydrotheek

Record nummer 2283955
Titel Nationale analyse waterkwaliteit : onderdeel van de Delta-aanpak waterkwaliteit : tussentijdse resultaten en conclusies : notitie
Auteur(s) Gaalen, F. van ; Osté, L. ; Boekel, E. van
Uitgever Den Haag : PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 12 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Deze notitie beschrijft tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. De Nationale analyse is een traject van joint fact finding, dat wil zeggen een gezamenlijk traject van rijk, regio, stakeholders, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, waarin wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke kennisbasis. Deze kennisbasis is een bouwsteen voor het bestuurlijke gesprek over de ambities en het opstellen van maatregelpakketten voor de volgende ronde van stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die eind 2021 aan de Europese Commissie worden gerapporteerd, in samenhang met het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd de Nationale analyse te trekken en erover te rapporteren.
Betrokken instanties Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.