Login

Hydrotheek

Record nummer 2284677
Titel Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018
toon extra info.
Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Ronald Bakker, Marijke Bekkema, René Buijs, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler, Julia Stahl
Auteur(s) Kleefstra, Romke ; Beemster, Nico ; Bijkerk, Wout ; Bakker, Ronald ; Bekkema, Marijke ; Buijs, René ; Boer, Peter de ; Ens, Bruno ; Kampichler, Christiaan ; Stahl, Julia
Uitgever Nijmegen : Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 79 pages) illustrations
Titel van reeks Sovon-rapport (ISSN 2212-5027 ; 2019/24)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen in vegetatie, hydrologie, broedvogels, nietbroedvogels (doortrekkers en wintergasten) en muizen in het Lauwersmeer maken onderdeel uit van dit monitoringsprogramma. De resultaten van het langlopende onderzoek tot en met het jaar 2018 zijn samengevat in dit rapport, waarbij gestreefd wordt naar een integratie van de monitoringresultaten van hydrologie, vegetatie en vogels.
Betrokken instanties Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.