Login

Hydrotheek

Record nummer 2285737
Titel Watermonsters onderzoek : resultaten van een citizen science project over waterkwaliteit
Uitgever Utrecht : Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 33 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Meten van de waterkwaliteit door ‘burgerwetenschappers’ draagt bij aan meer betrokkenheid bij de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun directe omgeving. Daarnaast wordt zo op meer plekken de toestand van het water in beeld gebracht, aanvullend aan de bestaande kwaliteitsmonitoring. Voor Natuur & Milieu was dat de aanleiding om een citizen science onderzoek te starten, samen met haar partner ASN Bank. Een pilot waarin we met burgers de waterkwaliteit meten, om beter inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van de ‘overige wateren’, zoals vennen, bovenlopen van beken, kleinere plassen en sloten. Wateren die niet of nauwelijks worden meegenomen in de officiële kwaliteitsmetingen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese richtlijnen voor de kwaliteit van oppervlaktewater. Aangezien deze wateren de haarvaten van het Nederlandse watersysteem vormen en belangrijke ecologische en culturele ecosysteemdiensten leveren, is het belangrijk om juist ook hier de waterkwaliteit in kaart te brengen. In de zomer van 2019 werd het citizen science onderzoek uitgevoerd. Dit rapport beantwoordt de twee onderzoeksvragen van dit project: - Is citizen science als onderzoeksmethode geschikt om de waterkwaliteit in overige wateren van Nederland beter in kaart te brengen? - Wat is de waterkwaliteit van de gemeten (overige) wateren?
Betrokken instanties Stichting Natuur en Milieu
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.