Login

Hydrotheek

Record nummer 2286666
Titel Interactions between SOM accumulation, nutrient availability, and plant diversity in lime-rich and lime-poor dune grassland succession
toon extra info.
projectmanager E. Dorland ; auteurs Y. Fujita, J.W.C. Melis, A.M. Kooijman, C.J.S. Aggenbach
Auteur(s) Fujita, Y. ; Melis, J.W.C. ; Kooijman, A.M. ; Aggenbach, C.J.S.
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 1 online resource (PDF, 59 pages) illustrations
Titel van reeks KWR rapport
Annotatie(s) Project number: A309519
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting Effectief beheer en herstel van droge duingraslanden is van groot belang voor duinwaterbedrijven in het kader van nationale maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof) en EU regelgeving (Natura 2000). De biodiversiteit van duingraslanden is in de afgelopen decennia flink afgenomen door vergrassing en struweelvorming, die werden versneld door de hoge stikstofdepositie en daarmee gepaard gaande accumulatie van organische stof. Om beter inzicht te krijgen in het mechanisme van de snelheid van organischestofaccumulatie en diens effecten op de biodiversiteit, onderzochten wij de factoren die invloed hebben op de mineralisatiesnelheid van koolstof en stikstof, en op de productiviteit en biodiversiteit van kalkrijke en kalkarme duingraslanden. Tevens bestudeerden wij de effecten van verschillende bodem-processen en biomassaproductie op de ontwikkeling van duinecosystemen op de lange termijn. Het onderzoek bestond uit veldmetingen en een modelstudie in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Dunea
Waternet
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.