Login

Hydrotheek

Record nummer 2286820
Titel Beheerbibliotheek Voorne en Goeree : Beschrijvingen van het kustvak ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van de kust
Auteur(s) Mastbergen, D. ; Nederhoff, K. ; Quataert, E.
Uitgever Delft : Deltares
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 126 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het hoofddoel van de beheerbibliotheek is het samenbrengen en inzichtelijk maken van de meest recente kennis vanuit onderzoek en beheer per kustvak. De beheerbibliotheek beschrijft de toestand van het kustvak en omvat een beschrijving van de morfologische systeemwerking, kustverdediging en de primaire waterkeringen. Verder bevat de beheerbibliotheek een overzicht van het uitgevoerde kustbeheer, met nadruk op de eerder uitgevoerde suppleties, evenals van de waargenomen effecten van dat beheer. Tenslotte wordt in de beheerbibliotheek de informatie over de gebruiksfuncties (zoals recreatie en natuur) van de kust samengevat, het gaat daarbij om informatie die relevant is voor het vaststellen van het suppletieprogramma. De beheerbibliotheek is een levend document en resulteert (op termijn) in een handreiking voor suppleren in het betreffende kustvak. De voorliggende beheerbibliotheek van de kustvakken 11, Voorne en 12, Goeree betreft een update van de eerste versie door De Ronde en Van Oeveren (2014). Belangrijke delen van de tekst zijn uit dit document overgenomen, daarnaast zijn de resultaten van nieuwe studies opgenomen en tekst, figuren en tabellen geactualiseerd. Doelstelling van deze tweede versie van de beheerbibliotheek Voorne en Goeree is 1) geven van een overzicht en samenvatting van de huidige gebiedskennis en 2) aangeven van kennisleemten bij het opstellen van adviezen voor kustonderhoud.
Betrokken instanties Deltares
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.