Login

Hydrotheek

Record nummer 2286852
Titel Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018 : Deel II: Toegepaste methoden
toon extra info.
auteur(s): M.T. van der Sluis, J.S.M. Cremer, A.B. Griffioen, O.A. van Keeken, E. van Os-Koomen, J.A.M. Wiegerinck, P.J.A. de Bruijn
Auteur(s) Sluis, M.T. van der ; Cremer, J.M.S. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van ; Os-Koomen, E. van ; Wiegerinck, J.A.M. ; Bruijn, P.J.A. de
Uitgever IJmuiden : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 98 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C086/19)
Titel van reeks Rapport BM (19.26)
Annotatie(s) BAS code WOT-05-001-006. - BAS code WOT-05-001-007
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Om een inschatting te krijgen van de kwaliteit van de zoete rijkwateren en overgangswateren, wordt het vismonitoringprogramma uitgevoerd. Dit programma maakt deel uit van het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma bestaat uit 13 monitoringsprogramma’s en één registratieprogramma in de grote zoete rijkswateren (meren en rivieren) en overgangswateren en in de spuikom bij Kornwerderzand in de Waddenzee. Ontsluiting van vismonitoringsgegevens gebeurt op drie manieren: Deel I ‘Toestand en trends’ waarin de resultaten worden geïnterpreteerd (trends en duiding), het hier voorliggende rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete rijkswateren en overgangswateren t/m 2018 worden vastgelegd. Daarnaast worden de monitoringsdata via het dataportal1 ontsloten, voorheen heette dat Deel III. Wijzigingen die in 2018 zijn doorgevoerd, staan puntsgewijs opgesomd in paragraaf 1.1. De veranderingen betreffen het beëindigen van bepaalde bemonsteringen of juist het starten van nieuwe bemonsteringen, maar ook veranderingen in monsterlocaties of –frequenties en rapportage.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.