Login

Hydrotheek

Record nummer 2287418
Titel Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
toon extra info.
Marleen Riemens ; met input van Marcia Stienezen, Willem Jan de Kogel, Janjo de Haan, Bert Lotz, Wijnand Sukkel, Anne van Doorn, Olga Scholten
Auteur(s) Riemens, Marleen ; Kogel, Willem Jan de (contributor) ; Haan, Janjo de (contributor) ; Lotz, Bert (contributor) ; Sukkel, Wijnand (contributor) ; Doorn, Anne van (contributor) ; Scholten, Olga (contributor)
Uitgever Wageningen : Stichting Wageningen Research (WR), Business unit Open Teelten
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 30 pages) illustrations
Titel van reeks Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), Business unit Open Teelten (WPR-814)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Aanleiding: missie gedreven innovatie. Het Ministerie van LNV heeft zes missies gedefinieerd om de maatschappelijke opgaven voor het thema Landbouw, Water, Voedsel aan te pakken. Eén daarvan is Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder emissies naar grond- en oppervlaktewater. De missies geven ambities voor kennis en innovatie: zij moeten prikkelen tot ambitieus onderzoek en doorslaggevende innovaties. Het Ministerie wil een goed beeld te krijgen van: het voor de missie noodzakelijke onderzoek, van lopende initiatieven, van betrokken partijen, en van beschikbare kennis. De maatschappelijke relevantie van dit onderwerp is groot, wat blijkt uit de recentelijk gepubliceerde “Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 naar weerbare planten en teeltsystemen”, EU Kaderrichtlijn Water, het Deltaplan Biodiversiteit en de door de sectoren geformuleerde ambities en actieplannen op dit onderwerp (Actieplan Plantgezondheid).
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.