Login

Hydrotheek

Record nummer 2287459
Titel Schelpdieren in het Veerse Meer en Grevelingenmeer in 2018
toon extra info.
J. van Zwol, K. Troost, E. Brummelhuis, D. van den Ende, J. van der Pool & M. van Asch
Auteur(s) Zwol, J. van ; Troost, K. ; Brummelhuis, E. ; Ende, D. van den ; Pool, J. van der ; Asch, M. van
Uitgever IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 36 pages) illustrations
Titel van reeks CVO rspport (19.012)
Annotatie(s) BAS code: WOT-05-001-008. - Project number: 4311208017
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Wageningen Marine Research voert sinds 1990 bestandsopnamen uit van kokkels, mosselen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren. Deze inventarisaties worden uitgevoerd te behoeve van het Nederlandse schelpdiervisserij-beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en zijn daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van natuurbeleid zoals Natura 2000 en de Wet Natuurbescherming. De schelpdierbestanden in het Veerse meer en Grevelingenmeer worden sinds 2017 geïnventariseerd, in de ondiep gelegen gebieden die sinds de aanleg van de deltawerken permanent onder water staan. In 2017 beperkte de inventarisatie zich tot de gebieden buiten dichte oesterbanken. In 2018 zijn daarnaast ook de oesterbanken geïnventariseerd om een vollediger beeld van de schelpdierbestanden en verspreidingspatronen te krijgen. In het Veerse meer werden 294 locaties bemonsterd, waarvan 91 in oesterbanken. De meest algemeen voorkomende soort was de Fuikhoren (Nassarius sp.), welke op 109 locaties is aangetroffen. De meest talrijke soorten tweekleppigen waren, in volgorde van afnemende bestandsgrootte: de Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum), de Japanse oester (Crassostrea gigas), de mossel (Mytilus edulis) en de strandgaper (Mya arenaria). Op één locatie werd de Amerikaanse venusschelp (Mercenaria mercenaria) aangetroffen. De volgende bestandsgroottes zijn geschat voor de aangetroffen commercieel interessante soorten (in miljoen kg versgewicht): Japanse oester 43,5; platte oester (Ostrea edulis) 0,2; mossel 1,3; gewone kokkel (Cerastoderma edule) <0,1; Filipijnse tapijtschelp 2,6. In het Grevelingenmeer werden 265 locaties bemonsterd, waarvan 153 met het kokkelschepje en 112 met de oesterhapper. De meest algemeen voorkomende schelpdiersoort was de Japanse oester, welke op 88 locaties is gevonden. Op het Grevelingenmeer kwamen onder andere ook veel platte oesters (77 locaties) en mosselen (76 locaties) voor. De volgende bestandsgroottes zijn geschat voor de aangetroffen commercieel interessante soorten (in miljoen kg versgewicht): Japanse oester 141,7; platte oester 11,0; mossel 3,3; Filipijnse tapijtschelp 1,0; kokkel 0,5. Ook van mesheften (Ensis sp.) is een bestand van redelijke omvang aangetroffen (63,0 miljoen individuen), qua aantal vergelijkbaar met het bestand van de kokkel dat op een omvang van 57,6 miljoen individuen werd geschat.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.