Login

Hydrotheek

Record nummer 2288056
Titel Impact analysis for the purpose of the introduction of DROPLET version 1.3.2
toon extra info.
A. de Jong, A. Poot & P.I. Adriaanse
Auteur(s) Jong, A. de ; Poot, A. ; Adriaanse, P.I.
Uitgever Wageningen : Wageningen University & Research, Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 54 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 160)
Annotatie(s) Project WOT-04-008-024
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting Het gebruikersvriendelijke instrument DROPLET (acroniem voor DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) ondersteunt het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij het evalueren of gewasbeschermingsmiddelen de drinkwater norm van 0.1 μg/L overschrijden in één van de negen innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding. Uitgaande van Goed Landbouwkundig Gebruik gebruikt DROPLET de piekconcentratie in de FOCUS D3 sloot (met spuitdriftdepositie volgens Nederlandse cijfers) als startpunt voor de berekening van de uiteindelijke concentratie bij de drinkwater innamepunten die benedenstrooms in grotere wateren zijn gesitueerd. Resultaten van de impactanalyse laten zien dat voor de gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten in de periode 2014-2018 en waarvoor de huidige versie van DROPLET (1.2) is gebruikt in de risicobeoordeling, het gebruik van de nieuwe DROPLET-versie (1.3.2) geen effect heeft op de conclusie ten aanzien van het drinkwatercriterium. De voorspelde concentratie in oppervlaktewater bij drinkwaterinnamepunten lag onder de norm van 0,1 μg/L, voor alle innamepunten voor zowel de oude als de nieuwe modellentrein. Daarom bevelen we aan om de nieuwe DROPLET versie in de nationale beoordelingsprocedure te implementeren.
Toelichting (Engels) The user-friendly software tool DROPLET (acronym for DRinkwater uit OPpervlaktewater- Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) assists the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) in evaluating whether pesticides may exceed the 0.1 μg/L standard in one of the Dutch surface water abstraction points for drinking water production. Based upon Good Agricultural Practice DROPLET uses the peak concentration in the FOCUS D3 ditch (with spray drift deposition according to Dutch numbers) as starting point for the final, expected concentrations at the abstraction points situated in the larger waterbodies downstream. Results of this impact analysis showed, that for the plant protection products which have been authorized in the period 2014-2018, for which the current version of DROPLET (1.2) was used in the risk assessment, the use of the new DROPLET version (1.3.2.) has no effect on the conclusion for the drinking water criterion. The predicted concentration in surface water at drinking water abstraction points was below the threshold of 0.1 μg/L for all products for all abstraction points for both the old and the new model suite. Therefore, we recommend implementing the new DROPLET version in the national authorization procedure.
Betrokken instanties WUR
WOT Natuur & Milieu
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.