Login

Hydrotheek

Record nummer 2288176
Titel Verbetering en uitbreiding stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden in de Oeffelter Meent
Auteur(s) Rotterdam, D. van ; Sival, F.P. ; Thijssen, H.C.J.
Uitgever Wageningen : Nutriënten Management Instituut (NMI)
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 28 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In het Natura 2000 gebied de Oeffelter Meent is op een beperkt areaal stroomdalgraslanden (H 6120) en glanshaver- en vossenstaarthooilanden (H 6510, glanshaver) aanwezig. De belangrijkste opgave voor Staatsbosbeheer Noord-Brabant in de Oeffelter Meent is een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van met name de stroomdalgraslanden maar ook van de glanshaverhooilanden (ontwerpbeheerplan 2015). Dit rapport bevat een advies over te nemen maatregelen die leiden tot herstel en/of uitbreiding. Het ecologisch advies voor de glanshaverhooilanden is vooral gebaseerd op de voedselrijkdom van de bodem, met de nadruk op de fosfaattoestand in de bovengrond. Het ecologisch advies voor de stroomdalgraslanden is met name gebaseerd op het zuurbufferend vermogen van de bodem maar ook de voedselrijkdom in de bovengrond is meegenomen in het advies.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.