Login

Hydrotheek

Record nummer 2288229
Titel Evaluatie bellenschermen Noordersluis IJmuiden : Noodmaatregel tijdens de droogte van 2018
Auteur(s) Weiler, O. ; Bijlsma, A.
Uitgever Delft : Deltares
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 35 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Tijdens de droge periode van 2018 heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen genomen om de verzilting van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal te beperken. Het betreft onder andere het aanbrengen van (nood-)bellenschermen op de Noordersluis te IJmuiden en het instellen van schutbeperkingen. Dit rapport bevat een evaluatie van de effectiviteit van die maatregelen, gebruik makend van tijdens die periode verzamelde gegevens, waaronder metingen van zoutgehalten in en buiten de sluiskolk van de Noordersluis. Op basis van deze gegevens, en gebruik makend van de opgebouwde kennis op het gebied van zoutindringing door schutsluizen, wordt geconcludeerd dat de bellenschermen weinig effectief waren. De reden hiervoor is dat het bellenscherm, in zijn constructieve uitwerking, niet in staat was een voldoende groot luchtdebiet te produceren bij een aanvaardbare druk aan de compressor. Over de effectiviteit van de operationele maatregelen, het beperken van het aantal schuttingen en het zoveel mogelijk gesloten houden van de sluisdeuren, kan geen uitspraak worden gedaan, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren omtrent de uitvoering van de schutoperatie met en zonder de operationele maatregelen.
Betrokken instanties Deltares
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.