Login

Hydrotheek

Record nummer 2288233
Titel Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018. Deel 1, Toestand en trends
toon extra info.
auteur(s): J.C. van Rijssel, O.A. van Keeken, en J.J. de Leeuw
Auteur(s) Rijssel, J. van ; Keeken, O.A. van ; Leeuw, J.J. de
Uitgever IJmuiden : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 353 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C109/19)
Annotatie(s) Project number: 4316100124 and 4311218014. - BAS code WOT-05-001-006 en WOT-05-001-007
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het vismonitoringprogramma in de Zoete Rijkswateren en Overgangswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Visserij programma in opdracht van het Ministerie van LNV. Jaarlijks wordt gerapporteerd in drie delen: Deel I ‘Toestand en trends’ waarin de resultaten worden geïnterpreteerd, Deel II “Methoden” waarin de gebruikte methodieken staan beschreven en Deel III “Data” waarin de gegevens via een dataportal worden ontsloten. In het voorliggende rapport (Deel I) worden de volgende trends gepresenteerd: (i) trends in de tien meest algemene soorten per Kaderrichtlijn Water (KRW) lichaam, (ii) landelijke trends aalvangsten en IJsselmeer trends schubvisvangsten door de beroepsvisserij, en landelijke trends in recreatieve visserij vangsten, (iii) landelijke trends in Habitatrichtlijnsoorten, en (iv) toetsing van de Natura 2000 gebieden Voordelta en Vlakte van de Raan.
Betrokken instanties Rijkswaterstaat RWS
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.