Login

Hydrotheek

Record nummer 2288632
Titel Hittestress op de intergetijdenplaten van de Oosterschelde : temperatuurmetingen in de bodem van droogvallende platen in de zomer van 2019
toon extra info.
auteur(s):W. Suykerbuyk, M. Tangelder & B. Walles
Auteur(s) Suykerbuyk, W. ; Tangelder, M. ; Walles, B.
Uitgever Den Helder : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2020
Pagina's 1 online resource (PDF, 52 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C018/20)
Annotatie(s) Project number: BO-43-021.03-001. - Project number: 4318100282
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Vanuit Programmatische Aanpak ecologie Grote Wateren (PAGW) wordt, op initiatief van de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), gewerkt aan het robuuster maken van de natuur in grote wateren van Nederland als ook de intergetijden natuur in de Oosterschelde, die onder druk staat als gevolg van zandhonger en zeespiegelstijging. In de Oosterschelde vormen intergetijdengebieden een belangrijk habitat voor talrijke soorten die zijn beschermd binnen Natura 2000, vooral vanwege de foerageerfunctie voor steltlopers en als rustgebied voor zeehonden. In de zomer van 2018 is grootschalige kokkelsterfte opgetreden in de Oosterschelde en de Waddenzee. Vermoedelijk heeft dit te maken met het optreden van te hoge temperaturen op de droogvallende platen waar kokkels zich ingraven en overtijen tijdens laagwater. Aangezien behoud van intergetijdengebieden hoog op de agenda staat en het rijk de ambitie heeft om hiervoor met regionale partijen projecten te starten, is het van belang te weten hoe temperatuur de kwaliteit van het bodemleven – en daarmee de foerageerfunctie – kan beïnvloeden. Een belangrijke eerste stap is om erachter te komen hoe de bodem temperatuur zich ontwikkelt op een hete dag. Daarom is dit onderzoek er op gericht om een beeld te krijgen van de temperatuur in de bovenste centimeters van de bodem van intergetijdenplaten in de Oosterschelde, het leefgebied van de kokkel en andere soorten bodemdieren.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.