Login

Hydrotheek

Record nummer 2288855
Titel Spatiotemporal heterogeneity in lowland streams : a benthic macroinvertebrate perspective
toon extra info.
Johannes Henricus Franciscus de Brouwer
Auteur(s) Brouwer, Johannes Henricus Franciscus de (dissertant) ; Verdonschot, P.F.M. (thesis advisor) ; Kraak, M.H.S. (thesis advisor) ; Verdonschot, R.C.M. ; Besse-Lototskaya, A.A.
Uitgever Amsterdam : Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 189 pages) figures, diagrams
Annotatie(s) Ph.D. thesis Universiteit van Amsterdam, 2020  toon alle annotatie(s)
Includes bibliographical references. - With summaries in English and Dutch
Online full text
Publicatie type Proefschrift
Taal Nederlands ; Engels
Toelichting In laaglandbeken is de leefomgeving van benthische macrofauna (ongewervelden die op de beekbodem leven) onderhevig aan continue veranderingen onder invloed van fysische, chemische en biologische processen. De ruimtelijke en temporele heterogeniteit van habitatstructuren vormen samen met de stroming de fysieke leefomgeving van veel soorten en zijn dus sleutelfactoren die de macrofaunagemeenschappen op verschillende schalen beïnvloeden. Het is echter nog altijd onduidelijk op welke manier deze sleutelfactoren op de verschillende schaalniveau’s de benthische macrofauna beïnvloeden. Deze kennis is noodzakelijk om de ecologische kwaliteit in termen van biodiversiteit van laaglandbeken te verbeteren. Daarom zijn in dit proefschrift de relevante ruimtelijke en temporele schalen van heterogeniteit en stroming voor de benthische macrofauna in laaglandbeken onderzocht. Met dit doel zijn soortspecifieke vereisten ten aanzien van stromings- en habitatomstandigheden bestudeerd en is de hypothese getest dat gematigde ruimtelijke en temporele heterogeniteit in structuren en stroming op meso- en microschaal de hoogste diversiteit van macrofauna in laaglandbeken mogelijk maken. Het bepalen van de optimale omstandigheden voor karakteristieke rheofiele (stromingsminnende) aquatische soorten is nodig om succesvol beekherstel te kunnen realiseren. Deze hypothese is getest op verschillende schalen middels laboratorium- en veldexperimenten die zijn beschreven in de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift.
Betrokken instanties Universiteit van Amsterdam
WUR
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.